Scoring and results by MeetScorer.com
Oswego vs. Fenton and Kaneland: Senior Night — Wed Jan 12, 2022
Frosh/Soph TEAM TOTALS
V UB BB FX
Fenton
Kaneland
1 Oswego 32.05 20.95 26.50 29.30 108.80
Oswego vs. Fenton and Kaneland: Senior Night — Wed Jan 12, 2022
Frosh/Soph VAULT
1 Oswego Emma Ponx 8.30
2 Oswego Annabelle Locke 8.05
3 Oswego JJ James 7.90
4 Oswego Ella Bacani 7.80
5 Oswego Morgan Benavides 7.70
Oswego vs. Fenton and Kaneland: Senior Night — Wed Jan 12, 2022
Frosh/Soph UNEVEN BARS
1 Oswego Emma Ponx 6.60
2 Oswego Ella Bacani 5.20
3 Oswego Ella Stockey 5.05
4 Oswego Morgan Benavides 4.10
5 Oswego Kassidy Locke 3.50
Oswego vs. Fenton and Kaneland: Senior Night — Wed Jan 12, 2022
Frosh/Soph BALANCE BEAM
1 Oswego Ella Stockey 7.30
2 Oswego Ella Bacani 7.10
3 Oswego Kassidy Locke 6.90
4 Oswego Annabelle Locke 5.20
5 Oswego Morgan Benavides 5.00
Oswego vs. Fenton and Kaneland: Senior Night — Wed Jan 12, 2022
Frosh/Soph FLOOR EXERCISE
1 Oswego Ella Bacani 7.60
2 Oswego Ella Stockey 7.50
3 Oswego Emma Ponx 7.30
4 Oswego JJ James 6.90
5 Oswego Morgan Benavides 6.60
Oswego vs. Fenton and Kaneland: Senior Night — Wed Jan 12, 2022
Frosh/Soph ALL AROUND
1 Oswego Ella Bacani 27.70
2 Oswego Morgan Benavides 23.40